Author Archives: melakainsider

Pendidikan percuma untuk asnaf, OKU seawalnya 2020

Kementerian Pendidikan akan menyediakan pendidikan percuma di peringkat pengajian tinggi untuk golongan memerlukan seawalnya tahun depan. Menurut jawapan parlimen bertarikh 3 Julai, Kementerian Pendidikan akan akan memulakan pendidikan percuma di pusat pengajian tinggi awam untuk sebilangan orang kurang upaya (OKU) dan golongan asnaf yang akan dikenal pasti. “Terkini, Kementerian Pendidikan sedang melihat keupayaan universiti awam (UA) untuk memberi pendidikan percuma

Read more
« Older Entries Recent Entries »